Health

 • กรวยไตอักเสบ
  กรวยไตอักเสบ

  กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) เป็นภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะ เชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยคือ อีโคไล (E.Coli) เชื้อมักเริ่มต้นจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะแล้วแพร่กระจายไปที่ไต

  ผู้ป่วยกรวยไตอักเสบจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันทีเนื่องจากการติดเชื้ออาจทำให้ไตเสียหายถาวรหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอาจอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยใช้ยาปฏิชีวนะเป็นการรักษาขั้นพื้นฐาน

  กรวยไตอักเสบ

  อาการ

  – มีอาการแสบเจ็บระหว่างปัสสาวะ

  – มีหนองหรือเลือดปนอยู่ในปัสสาวะ (Hematuria)

  – รู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลา

  – ปัสสาวะมีกลิ่นคาว

  – ปวดปัสสาวะบ่อยต้องรีบเข้าห้องน้ำ

  – คลื่นไส้ อาเจียน

  – เจ็บปวดบริเวณสีข้างกับปวดท้อง

  – มีไข้และรู้สึกหนาวสั่น

  สาเหตุ

  กรวยไตอักเสบมักเกิดมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้ออีโคไล ซึ่งมีหลายสาเหตุเช่นการอักเสบต่อเนื่องของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ บางกรณีเชื้อแบคทีเรียอาจแพร่กระจายเข้าสู่กรวยไตผ่านทางกระแสเลือดได้ ส่งผลให้เกิดการอักเสบแบบเฉียบพลัน

  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกรวยไตอักเสบ

  – เพศหญิง: ท่อปัสสาวะในผู้หญิงจะสั้นกว่าในผู้ชายทำให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความใกล้ของท่อปัสสาวะกับช่องคลอดและทวารหนักของผู้หญิงเพิ่มโอกาสที่แบคทีเรียจะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและลุกลามไปยังไตได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้สตรีมีครรภ์ มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อสูงขึ้น

  – ทางเดินปัสสาวะอุดตัน: การไม่สามารถถ่ายปัสสาวะจนหมดจากกระเพาะปัสสาวะ หรือมีนิ่วอุดตันท่อไต เป็นปัจจัยทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

  – การมีระบบภูมิคุ้มต่ำ: โรคที่ทำให้มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง โรคเบาหวานและการติดเชื้อเอชไอวี

  – มีความผิดปกติของเส้นประสาทบริเวณกระเพาะปัสสาวะ: ความเสียหายต่อเส้นประสาทหรือไขสันหลัง อาจทำให้ขัดขวางสัญญาณเตือนภายในร่างกาย จนปล่อยให้มีการลุกลามของเชื้อขึ้นไปในไต

  – โรคปัสสาวะไหลย้อนกลับ: ภาวะที่มีปัสสาวะไหลย้อนกลับจากกระเพาะปัสสาวะกลับไปในท่อไต มักพบอาการนี้ในวัยเด็ก

  ภาวะแทรกซ้อน

  – เกิดรอยแผลเป็นหรือฝีในไต อาจนำไปสู่โรคไตเรื้อรังความดันโลหิตสูงและไตวายเฉียบพลัน

  – ภาวะโลหิตเป็นพิษ หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที อาจเกิดภาวะช็อคได้ การติดเชื้อที่ไตอาจทำให้ เชื้อแบคทีเรียแพร่กระจายผ่านกระแสเลือด

  – ปัญหาทางสูติกรรม ผู้หญิงที่เป็นโรคไตในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักที่น้อยกว่าปกติ

  การรักษา

  – การรับประทานยาปฏิชีวนะ แพทย์มักใช้ยาปฏิชีวนะเป็นพื้นฐานในการรักษากรวยไตอักเสบ การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะจะเป็นตัวกำหนดประเภทชนิดของยาและระยะเวลาที่ต้องใช้ยา โดยส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นภายใน2-3 วันหลังรับการรักษา ทั้งนี้ผู้ป่วยยังคงต้องรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง 10-14 วันให้ครบตามคำสั่งของแพทย์แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม

  – การรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีภาวะไตติดเชื้อรุนแรงอาจะจำเป็นต้องฉีดยาปฏิชีวนะเข้าทางหลอดเลือดดำ ทั้งนี้ระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอักเสบ

  – ผ่าตัด แพทย์อาจใช้วิธีผ่าตัดในการรักษาสำหรับผู้ป่วยกรวยไตอักเสบที่เกิดจากการอุดตันของฝีหนองหรือความผิดปกติในโครงสร้างภายในระบบทางเดินปัสสาวะอาจ ต้องตัดเนื้อไตบางส่วนทิ้งไปหากพบว่าติดเชื้อรุนแรงมาก

  ที่มา

  phyathai.com

  bangkokpattayahospital.com

  ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ pdathaipalm.com

   

Economy

 • “เกรียงไกร” ส่งมอบโพล ส.อ.ท. ถึงมือ 9
  “เกรียงไกร” ส่งมอบโพล ส.อ.ท. ถึงมือ 9

  “เกรียงไกร” ส่งมอบโพล ส.อ.ท. ถึงมือ 9 พรรคการเมือง

  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้มอบเอกสารข้อสรุปผลการสำรวจความเห็นภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 27 หรือ ส.อ.ท.โพล (FTI Poll) จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นสมาชิก รวม 427 คน เรื่อง “สิ่งที่อยากให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการใน 90 วันแรก” ให้กับตัวแทน 9 พรรคการเมืองหลัก

  มี 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1.ท่านคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรเร่งแก้ไขปัญหาภาคพลังงานและค่าไฟในเรื่องใดซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 77.8% ต้องการรัฐบาลชุดใหม่ ให้ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงาน ทั้งระบบ เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปรับลดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าให้สมดุล

  2.ท่านคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรเร่งแก้ไขปัญหา อาทิ เรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และการสร้างความปลอดภัยให้กับห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain Security) ในเรื่องใด พบว่า 65.3% ขอให้มีการทบทวนปรับลดโครงสร้างภาษีนำเข้า ในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ไม่กระทบต่อผู้ผลิตในประเทศ

  “เกรียงไกร” ส่งมอบโพล ส.อ.ท. ถึงมือ 9 พรรคการเมือง

  3.ท่านคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรเร่งแก้ไขปัญหาต้นทุนทางการเงินในภาคธุรกิจอย่างไร โดย 60% ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดภาระต้นทุนการผลิตให้แก่เอสเอ็มอีที่อยู่ในระบบภาษี เช่น ลดค่าน้ำ ค่าไฟ

   

  4.ท่านคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างไร พบ 65.8% ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนการจ่ายค่าจ้างแรงงานตามทักษะฝีมือและรัฐปรับปรุงระบบสวัสดิการแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงาน 5.ท่านคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร พบว่า 74.7% ต้องการให้รัฐบาลเร่งปรับปรุงกฎหมายรอง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตภาครัฐ และที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจรวมทั้งยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย.

  ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่pdathaipalm.com